BÄTTRE HÄLSA, MINDRE STRESS OCH ÖKAT ENGAGEMANG

Kontakta oss

Bättre hälsa ger bättre organisationer

Om medarbetarna mår bra – kan organisationen må bra.

Det är friska och engagerade medarbetarna som skapar
lönsamhet till organisationen genom att skapa värde till kunden.

Medarbetarhälsa byggs bäst på självledarskap, dvs att jag som medarbetare tar ansvar för min hälsa. Samtidigt skall jag som medarbetare få stöd och hjälp av organisationen, om det behövs. Och hjälps vi åt, kan vi skapa bra hälsa för alla!

Det är som när vi flyger – ta på din egen syrgasmask först, innan du hjälper andra. Detta hjälper Breathe dig med.

Mind Your Own Business.

Bättre stöd till chefer för bättre team

Om du som chef kan stötta dina medarbetare på bästa sätt, får du gladare medarbetare och bättre resultat.

Breathe ger dig som chef bättre möjligheter att se hur ditt team mår. Baserat på Breathes AI-analyser, kan du i realtid, följa hälsa, stress och engagemang. Du får prognoser, riskanalyser och 1a hjälpen kring hälsa om det skulle behövas.

För samma kostnad som en kopp kaffe om dagen, får du hjälp så du kan fokusera på det du är bästa på.

Du har kanske att sett studier som visar att glada medarbetare ger bättre samarbete och produktivitet? Studier vid Harvard Business Scholl visar på försäljningsförbättring på 37%, produktivitetsförbättring på 31% och kvalitetsförbättring på 19%.* Förutom de kostnader & problem för stress och ohälsa som du undviker.

Breathe ger dig proaktiva möjligheter istället för reaktiva problem.

Proaktiva beslut ger ökad produktivitet

Om du som chef, kunde få visualiseringar, prognoser och kalkyler kring hälsa, och förstå orsak – verkan förhållande! – Hur mycket skulle det hjälpa dig?

Breathe ger dig som chef med ansvar för medarbetarna och deras hälsa, visualiseringar och statistiska analyser av hälsa, stress och engagemang.

Du får också analyser som visar samband mellan faktorer som finns i organisationen. I våra analyser ingår också prognoser, risknivå och beräkningar av kostnader för ohälsa i organisationen.

Tänk dig att du kan se hur medarbetarhälsa & skadlig stress kommer att utvecklas, och du kan se vilka faktorer som har störst påverkan på hälsan. Då kunde du fatta beslut om förbättringar innan skada & problem uppstår. Vi tycker det är ganska häftigt.

Jämför beslutsprocessen när skrivaren krånglar, med beslutsprocessen hur vi hanterar en medarbetare som inte mår bra. Är besluten lika snabba och effektiva?

Äntligen kan HR, CFO, ledningsgrupp och VD få underlag för en riktig dialog – var ger våra investeringar bäst avkastning!

för en riktig dialog – var ger våra investeringar bäst avkastning

”Employees first, customer second” – Richard Branson

Breathe löser ett problem som skapar enorma kostnader och som varit osynligt, tills nu – Sjuknärvaron!

Studier från Karolinska Institutet visar att 34% av medarbetarna upplever så kraftig stress att de förlorar 34% av produktiviteten. De är sjuknärvarande!

Dessa syns inte idag. De finns under ytan. Det är också dessa medarbetare som löper störst risk att bli utbrända.

Breathe analyserar och visualiserar stress. Det ger både medarbetare och organisation möjligheter till bättre proaktiv dialog. Dialog för bättre samverkan med bättre och proaktiv insatser för att förhindra skadlig stress.

Med gladare och mer produktiva medarbetare som följd.

Mind your own business

Självreflektion, Självmedvetande och Nudging

Kurser för utbrända och stressade innehåller ofta något som kallas ”Basal kroppskännedom”. Det är precis vad det låter, att deltagaren skall lära sig basal, dvs grundläggande känsla för sin kropp.

Vi som presterar på topp har ofta en förmåga att inte känna efter, vi kör på för vi tycker det krävs av oss, eller för att utmaningen är så spännande eller vilka skäl vi nu har.

Vi kan uttrycka detta som att vi undviker självreflektion. För om vi reflekterade över hur vi mår, att vi är trötta och att vi skulle behöva vila, då hade vi vilat?

Eller är det så att vi har sämre självmedvetande än andra? För om vi vet att vi måste vila, och gjorde vad vi vet vi måste göra – då skulle ingen drabbas av stressrelaterade sjukdomar!

Breathe arbetar i grunden med självreflektion och använder artificiell intelligens för att analysera och hjälpa dig som användare till bättre självledarskap och hållbar hälsa.

I termer av beteendeekonomi, som gjorts populär av Nobelpristagaren Richard Thaler, använder vi nudging, för att hjälpa dig att reflektera och förbättra din basala självkännedom.

Vi tror du kommer att förbättra din hälsa och minska din stress om du använder Breathe. Men det måste du avgöra själv. Anmäl dig till nyhetsbrevet så berättar vi om vår forskningen kring hälsa, stress och produktivitet.

Artificiell intelligens och din hälsa

Arbetsplatsen har en central roll för många. Höga krav och låg kontroll (ansvar och befogenheter) är en riskfaktor för skadlig stress som de flesta känner till. Arbetsplatsen är långt ifrån den enda stressfaktorn i vårt samhälle.

En stor studie från The American Psychological Association visar att vårt digital beteende bidrar till stressrelaterade symptom. Studien visar att de som är storkonsumenter av social media via smarta mobiler också är mer stress än andra.

Andra stressfaktorer kan vara familjesituation, ekonomiska problem, fysisk inaktivitet, dålig sömn, mindre näringsrik mat och arbetssituationen.

Alla dessa faktorer är svåra att kontrollera; vad är orsak och vad är verkan, vilka förbättringar ger mig mest hälsa, vad innebär en timme på gymmet för min hälsa och är min stress under kontroll? Detta kan Breathe hjälpa dig med.

Går du till läkaren kommer hen att be dig fylla i ett instrument som visar din stressnivå. Det läkaren kan säga baserat på detta är om du är stressad eller inte. Baserat på ert samtal kan läkaren ge dig goda råd. Sedan är din besökstid slut och du ansvarar själv för att följa råden och ha koll på din hälsa.

Alt fler studier visar att läkaren inte räcker till. Det är allt från tidsbrist vid kontakterna med patienterna till att läkaren saknar de specialistkunskaper som krävs för att kunna analysera varje enskild patient specifika symptom.

Breathe är baserat på artificiell intelligens (AI) som är utvecklat genom ett flertal studier under de senaste åren. Detta ger dig en unik möjlighet att på ett enkelt sätt följa din hälsa. Instrumentet visualiserar din utveckling och den artificiella intelligensen analyserar ditt beteende och hjälper dig hantera din stress genom rätt frågor och feedback baserat på dina svar – och du kan förbättra din hälsa.

Hur fungerar Breathe?

Breathe är ett psykologiskt självskattningsinstrument som är inbyggt i en APP. Vi har lagt mycket tid och pengar på att ta fram de bästa frågorna för att hjälpa dig som användare på bästa sätt.

Vårt främsta fokus är att förhindra skadlig stress. Nu tänker du kanske att du inte har några problem med stress och hälsa. Ungefär så tänker mer än 70-80.000 svenskar som varje år måste sjukskrivas för stressrelaterade sjukdom!

Skadlig stress börjar ofta med återkommande förkylningar, du känner dig trött trots du sovit, du eller din omgivning upplever kanske en ökad irriterad eller så är du bara bara ofokuserad och du förstår inte varför.

Även om du inte har stressproblem, så hjälper du dina kollegor genom att använda instrumentet.

Dina svar analyseras av algoritmer (maskininlärning & AI) som vi utvecklat baserat på statiska analyser av hälsa och stress under 3 år. Dessa algoritmer styr frågor och feedback till dig. Frågor och feedback är vetenskapligt baserat och vi har bland annat använt den senaste forskningen kring Positiv Psykologi.

Kanske är du ofokuserad och då får du analys och vetenskapligt baserat stöd för bättre koncentration. Vi stödjer helt enkelt dig och din organisation till bättre & hållbar hälsa.

Kontakta oss idag om du vill veta mer, skriv till [email protected]

(vi lovar att vi inte spammar dig och delar inte dina uppgifter med någon annan. Läs mer unde Privacy Policy

Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga.

Forskningsprojektet, ”Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation. Vi vet sedan tidigare studier att arbetsmiljön är viktig...

Sömnbrist leder till sämre kognitiv förmåga

Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga. Forskningsprojektet, “Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation….

Stress is a silent killer

Jeff Bezos does not believe in the term “work-life balance,” labeling it a “debilitating phrase,” as citedin Business Insider. According to Bezos, the underpinning of the term “work-life balance” assumes a tradeoff. Bezos, instead, likens the relationship between the…

Breathe –
Den proaktiva hälsoförsäkringen