Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga.

Forskningsprojektet, ”Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation.

Vi vet sedan tidigare studier att arbetsmiljön är viktig för sömnen. Stress och oro på arbetsplatsen påverkar oss psykiskt med bl.a sämre nattsömn. Det har däremot inte varit klarlagt hur sömnbrist påverkar vår arbetsförmåga.

I studien som utsatte studenter som sovit olika länge för komplicerade kognitiva tester visades att sömnbrist påverkar får kognitiva förmåga. De som fått sova en natt klarade sig bra medans de som sovit en halv natt tappade mycket av kognitiva funktionen

Sömnbrist påverkar diabetes 2 och även hjärt-och kärlsjukdomar.

Fysisk aktivitet och solljus är faktorer som ger oss en bättre sömn säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap.