Forskningsprojektet, ”Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation.

Vi vet sedan tidigare studier att arbetsmiljön är viktig för sömnen. Stress och oro på arbetsplatsen påverkar oss psykiskt med bl.a. sämre nattsömn. Det har däremot inte varit klarlagt hur sömnbrist påverkar vår arbetsförmåga.

I studien som utsatte studenter som sovit olika länge för komplicerade kognitiva tester visades att sömnbrist ger sämre kognitiva förmåga. De som fått sova en natt klarade sig bra medans de som sovit en halv natt tappade mycket av kognitiva funktionen
Sömnbrist påverkar även diabetes 2 och hjärt-och kärlsjukdomar.

Fysisk aktivitet och solljus är faktorer som ger oss en bättre sömn säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap.

Andra viktiga faktorer för god sömn är; regelbundna sömntider, mörkt, tyst och svalt i rummet, ingen mat eller träning 2 timmar innan sömn och undvik blått ljus, dvs bildskärmar, 2 tim innan sömn