Våra tjänster

Enkelt, snabbt och effektivt!

Kontinuerligt förbättringsarbete
för bättre hälsa och produktivitet.

Mätning och analys för proaktiva förbättringar

Breathe stödjer ditt förbättringsarbete och ger dig proaktiva möjligheter istället
för reaktiva problem.

Genom Breathes visualiseringar, prognoser och kalkyler kan du agera och justera innan något går fel.

Vad skulle 5% bättre engagemang, lägre stress eller bättre hälsa hälsa innebära för er?

För kostnaden av en kopp kaffe om dagen hjälper vi dig med engagerade och välmående medarbetare.

Hälsoanalys

En 30 dagarsdjupanalys av hälsan i er organisation
Häloanalysen ger er en djupanalys av de viktigaste hälsovariablerna i er organisation.
Vad: Under 30 dagar analyserar vi de viktigaste hälsovariablerna i er organisation. Ni får en statistisk analys som visar var ni har den bästa förbättringspotentialen. En uppföljning visar er vilken effekt era investeringar har gett, för fortsatt förbättringsarbete.
Frekvens: Dagligen i 30 dagar
Pris: 28.500kr + moms

Hälsa

Engagemang

 

PROduktivitet

 

Tilläggstjänster

Breathe hjälper dig från start till mål

Genom Breathes´ tilläggstjänster får du och dina medarbetare den bästa hjälpen för att komma igång med tjänsterna, stöd under tiden ni använder tjänsterna och hjälp till utveckling av medarbetare och organisation.

Tilläggstjänster:

 1. Kom-igång-hjälp Teknik
  Vi sätter upp systemet med alla användare, deras roller och
  organisationstillhörighet så att ni får de visualiseringar och statistiska analyser som ni behöver.
 2. On-boarding
  Vi ger alla användare utbildning kring vad och hur lösningen fungerar
  hur den hjälper mig som medarbetare till en hållbar hälsa.
  Utbildningen ger också grunderna för stressförståelse, vad är stress (psykologiskt
  och medicinskt, vilka konsekvenser ger stress för mig och min omgivning
  och hur lösningen hjälper mig och min omgivning till hållbar hälsa.
 3. Första hjälpen vid stress och ohälsa
  Baserat på den senaste forskningen stödjer vi grupp och enskilda kring proaktivt
  stressarbete och ökad teammognad för hållbar produktivitet och hälsa.
 4. Mental styrketräning för ökad motivation och stärkt personutveckling
  Baserat på Positiv Psykolog och motivationsteori stödjer vi personligt ledarskap.
  Utbildningen ger ökad motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa och stärker individen till
  ökad självinsikt för ökad personligt ledarskap.
  Styrketräningen startar med behovsanalys och arbetar med att stärka individen inom de
  områden som ger mest nytta för individen.
 5. Utbildningar
  Vi utbildar kring hälsa och stress. Vårt fokus är framförallt proaktiv stresshantering och inspiration till bättre hälsa. Vi är 4 stycken som undervisar: 1 Psykolog 2 Beteendevetare med fokus på positiv psykologi och mental träning 3 Teaterregissör med 35års erfarenhet kring inspiration 4 Vår VD med praktisk erfarenhet kring utbrändhet och som forskat och utvecklat Breathe sedan 2014